Modalitatea de încheiere a contractelor subsecvente celor 5 acorduri-cadru pentru furnizarea de medicamente care se acordă bolnavilor în cadrul Programului național de oncologie – Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice care se află în derulare de către Ministerul Sănătății

 

Ministerul Sănătății are în derulare un număr de 5 (cinci) acorduri – cadru pentru furnizarea de medicamente care se acordă bolnavilor în cadrul Programului național de oncologie – Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice, încheiate la data de 21.02.2019 ca urmare a procedurilor de licitație centralizată organizate la nivel național.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din OUG nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice centralizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 184/2013, în baza acordurilor-cadru menționate, unitățile sanitare care derulează Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice din cadrul Programului național de oncologie pot să încheie contracte subsecvente, cu avizul Ministerului Sănătății.

Pentru încheierea contractelor subsecvente, solicitările unităților sanitare pentru emiterea avizelor, în format word, se transmit la Ministerul Sănătății – Direcția achiziții, patrimoniu și IT, adresa de e-mail: achizitii.centralizate@ms.ro

 

Fișiere atașate

avize ONCOLOGICE -edit.docx cerere obtinere avize ONCOLOGICE - edit.docx model contract subsecvent.doc