Depunerea dosarelor la CASMB pentru PET-CT

 

Vă aducem la cunoștință că ultima zi de depunere a dosarelor la CASMB pentru PET-CT adulți, ce urmeză a fi analizate în cadrul ședinței Comisiei de Experți CNAS în luna februarie 2019, este 31 ianuarie 2019. Toate dosarele depuse dupa această dată vor fi analizate in următoarea ședință a Comisiei CNAS.

 

Dosarele se vor depune in dublu exemplar.