ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE, MATERIALE SANITARE IN CADRUL PROGRAMELOR NAȚIONALE CU SCOP CURATIV - PRELUNGIRE CONTRACTE PRIN ACTE ADIȚIONALE

 

Având în vedere:

 

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București face următoarele precizări:

Furnizorii au obligația de a actualiza documentele care au stat la baza contractării și care vor depăși termenul de valabilitate până la data de 31.12.2018. Acestea vor fi transmise în format electronic, semnate electronic, pe adresele de e-mail puse la dispoziție de către compartimentele de specialitate, care sunt publicate aici:

http://www.cnas.ro/casmb/page/transmiterea-documentelor-semnate-electronic-de-catre-furnizorii-de-servicii-medicale.html

 

Semnarea actelor adiționale se va face în perioada 27.12.2018 – 28.12.2018, la sediul CASMB din Sos. București – Ploiești nr.7, sector 1

 

Conducerea CASMB