Depunerea dosarelor la CASMB pentru PET-CT


Vă aducem la cunoștință că ultima zi de depunere a dosarelor la CASMB pentru PET-CT adulți, ce urmează a fi analizate în cadrul ședinței Comisiei de Experți CNAS în luna noiembrie 2018, este 26 octombrie 2018. Toate dosarele depuse după această data vor fi analizate în următoarea ședință a Comisie CNAS.

 

Dosarele  se vor depune în dublu exemplar.