În Monitorul Oficial nr. 634 din 20 iulie 2018 s-a publicat Ordinul MS/CNAS nr. 909/1163/2018 din 19 iulie 2018 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.

 

         Până la data implementării în Platforma Informatică a asigurărilor de sănătate (PIAS) a noului formular de prescripție medicală electronică – componenta prescriere, prescripțiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale se pot elibera de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate al prescripției stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la data prescrierii medicamentului