Referitor la medicamentele incluse condiționat în secțiunea C1 a sublistei C din anexa la HG 720/2008 cu modificările și completările ulterioare, categoria de boală G4 si G7,

 

La data de 30.06.2018 a încetat valabilitatea contractelor cost-volum-rezultat pe aria terapeutică hepatita cronică virală de tip C. Până la finalizarea procesului de negociere și încheierea unor noi contracte cost-volum-rezultat pe această arie terapeutică, vor beneficia de tratament doar pacienții eligibili deja incluși în tratament, pentru care s-a emis de către medicul curant cel puțin o prescripție medicală până la data de 30.06.2018 inclusiv.

 

Documentele medicale din dosarele finalizate de medicii curanți, dar pentru care nu s-a emis prima prescripție medicală până în data de 30.06.2018, precum și cele aferente dosarelor în lucru, își păstrează valabilitatea 6 luni și pot fi utilizate pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate în vederea inițierii terapiei fără interferon pe noile contracte cost-volum-rezultat.