Incepând cu data de 01.06.2018, va intra în procesul de verificare a regulii de validare PHM 256 atât la prescriere cât și la eliberare, formularul specific (cu schema terapeutică asociată formularului) transmis și confirmat în PIAS pentru medicamentele notate cu (**)1 în Lista aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare , aferente categoriei de boală G31A.

Din data de 01.07.2018, regula va funcționa în PIAS la nivel de eroare atât la prescriere cât și la eliberare pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1ß în Lista aprobată prin HG nr.720/2008 cu modificările și completările ulterioare, pentru care sunt aprobate formulare specifice prin Ordinul CNAS nr. 141/2017 cu modificările și completările ulterioare, aferente următoarelor categorii de boli/PNS: G4 și G7 (exclusiv medicamentele fără interferon notate cu (**)1b; G22, G29, G31A, G31B, G31C, G31D, G31E, G31F, PNS 3, PNS 6.21, PNS 6.22 și PNS 6.23.

Formularele specifice aprobate prin Ordinul CNAS nr. 141/2017 modificările și completările ulterioare, pot fi consultate și descărcate de pe pagina web a CNAS www.cnas.ro, secțiunea „Informații pentru furnizori-formulare specifice”.

Inițierea și continuarea tratamentului specific unor afecțiuni cu medicamentele notate cu (**)1, (**)1 W și (**)1b în Lista aprobată prin HG nr. 720/2008 cu modificările și completările ulterioare pentru care nu sunt aprobate Formualre specifice prin Ordinul CNAS nr. 141/2017 cu modificările și completările ulterioare, se realizează cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1301/500/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Până la data de 01.07.2018, pentru toate situațiile de avertizare ale regulii PHM256, medicii prescriptori au obligația de a verifica concordanța informațiilor transmise și confirmate în PIAS cu cele înregistrate în formularul specific pe suport hârtie și de a sesiza eventualele disfuncționalități casei de asigurări de sănătate cu care se află în relații contractuale sau pe suport SIUI (suport.siui@casan.ro).

Cu această ocazie, în vederea evitării disfuncționalităților de prescriere și a asigurării accesului neîntrerupt al asiguraților la tratament, reamintim furnizorilor de servicii medicale obligativitatea prescrierii corecte a medicamentelor notate cu (**)1, (**)1 W și (**)1b pentru care sunt aprobate formulare specifice prin Ordinul CNAS nr. 141/2017 cu modificările și completările ulterioare: