Unitățile sanitare cu paturi care intenționează să încheie/să prelungească contracte pe acest domeniu de asistență medicală trebuie sa transmită scanat pe e-mail: cristina.bujicu@casmb.ro până la data de 02.04.2018, ora 10.00, următoarele documente:

- Structura aprobată de Ministerul Sănătății;

- Autorizația sanitară de funcționare

- Anexa cu detalierea numărului de paturi și secții, atașată la prezenta;

- Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal prin care să se precizeze numărul de paturi funcționale și numărul de paturi pentru care se intenționează încheierea contractului cu CASMB (pe spitalizare continuă), atașată la prezenta.

 

Fișiere atașate

Anexa cu detaliere nr paturi si sectii 2018.xlsx Declaratie manager propria raspundere pentru nr. paturi.docx