Începând cu data de 02.04.2018, activitatea medicilor prescriptori care recomandă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu / îngrijiri paliative la domiciliu în cadrul sistemul de asigurări sociale de sănătate este reglementată de HG 140/2018 și Ordin MS/CNAS 397/836/2018, acte normative din cuprinsul cărora subliniem următoarele prevederi: „În ziua în care a făcut recomandarea, medicul are obligația să o transmită electronic, cu semnătură electronică extinsă/calificată, casei de asigurări de sănătate. (...) În situația în care asiguratul se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu un exemplar al recomandării, iar medicul care a făcut recomandarea nu a transmis-o casei de asigurări de sănătate, se sesizează structura de control proprie pentru luarea măsurilor ce se impun.” (Art. 6, alin.(1) din Anexele 31A, respectiv 31B la Ordinul MS/CNAS 397/836/2018).

 

             Modelele recomandărilor de îngrijiri medicale la domiciliu / îngrijiri paliative la domiciliu sunt afișate pe site-ul CASMB, la secțiunea Formulare furnizori.

 

        Pentru transmiterea electronică a recomandărilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu către CASMB, se accesează https://www.casmb.ro/uploads_ing.php. Fișierul încărcat în aplicație trebuie să fie în format pdf, semnat electronic cu semnătura electronică extinsă/calificată a medicului prescriptor.