COMUNICAT- SESIUNEA DE CONTRACTARE 2018

 

Având în vedere:

Hotărârea Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

 

Ordinul Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.397/836/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,

 

 

         Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București anunță , în perioada 03 – 30 aprilie 2018, organizarea sesiunii de contractare pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, îngrjiri medicale/palliative la domiciliu.

 

           Calendarul de contractare, aplicabil pentru toate domeniile de asistență, este următorul:

 

 

03.04.2018 – 12.04.2018

primirea cererilor de contractare și a documentelor

19.04.2018

comunicarea cererilor respinse la contractare

20.04.2018

depunerea contestațiilor

23.04.2018

comunicarea modului de soluționare a contestațiilor

24.04.2018 – 30.04.2018

încheierea și semnarea contractelor

 

Pentru informații privind Procedura de depunere a documentelor necesare incheierii contractelor pe domenii de asistenţă medicală, vă rugăm să urmăriți pagina http://www.cnas.ro/casmb/

 

Furnizorii care depun cererile însoţite de documente la alt termen decât cel comunicat prin prezentul anunţ, nu vor desfaşura activitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în contract cu CASMB până la termenul următor de contractare.