1 Recomandările pentru îngrijiri paliative la domiciliu emise anterior datei de 1 aprilie 2018 și în baza cărora nu au fost emise decizii de către CASMB, nu își păstrează valabilitatea după data de 1 aprilie 2018, fiind necesară obținerea unei noi recomandări - formular al cărui model este prevăzut în anexa 31 D la Ordinul 398/836/2018.

 

2 Deciziile de aprobare pentru îngrijiri paliative la domiciliu emise de CASMB anterior datei de 1 aprilie 2018, aflate în derulare, își păstrează valabilitatea, cu condiția ca serviciile de îngrijiri paliative să facă obiectul pachetului de bază valabil începând cu data de 1 aprilie 2018.

 

3 Pentru furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu, aflați în relație contractuală cu CASMB la data de 31 martie 2018, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de actele normative în vigoare de la data de 1 aprilie 2018, nu se încheie acte adiționale pentru luna aprilie 2018.

 

4. Pentru furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu, aflați în relație contractuală cu CASMB la data de 31 martie 2018, care îndeplinesc condițiile prevăzute de actele normative în vigoare de la data de 1 aprilie 2018, suma înscrisă pe actul adițional încheiat pentru luna aprilie 2018 se stabilește luând în calcul metodologia prevăzută în anexa 31 B la Ordinul nr.398/836/2018.

 

Recomandare pentru ingrijiri paliative la domiciliu valabila de la 01.04.2018