Vă aducem la cunoștință că ultima zi de depunere a dosarelor la CASMB pentru PETCT adulți, ce urmeză a fi analizate în cadrul ședinței Comisiei de Experți CNAS în luna martie 2018, este 6 martie 2018. Toate dosarele depuse dupa aceasta data vor fi analizate in urmatoare ședință a Comisiei CNAS.

Dosarele se vor depune in dublu exemplar.