Declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii cu care aţi fost înregistrat(ă) la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, încetează de drept la data de 31.12.2017. Ca urmare, aveţi obligaţia să vă achitaţi, dacă este cazul, sumele restante cu care figuraţi în evidenţele Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.

Plata se poate face în numerar la casieria instituției noastre, sau în contul CASMB deschis pentru “Contribuții pt. concedii și indemnizații datorate de asigurați” RO56TREZ70026A212500XXXX

                Astfel, începând cu 01 ianuarie 2018, pentru a fi asigurat conform legislaţiei pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, se încheie între persoana interesată sau după caz, de persoana  împuternicită de către aceasta, un contract de asigurare cu CASMB, conform Art. 1 alin. (2) din OUG 158/2005 modificat de OUG 99/2017.

                Contractul este condiţionat de plata unei contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii în cotă de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, şi produce efecte de la data înregistrării.

                Venitul lunar pentru care se optează plata contribuţiei nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (respectiv 1900 lei) şi nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia (respectiv 22800 lei)

                Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate efectuează plata contribuţiei până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.

                Modificarea oricăror prevederi ale contractului (nume, venit asigurat, adresa, act de identitate) se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional, în termen de 30 de zile de la modificare şi produce efecte pentru viitor începând cu data înregistrării acestuia şi are acelaşi regim juridic ca şi contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii.

 

Spre consultare veţi regăsi la rubrica "Fișiere atașate" actele normative invocate șî contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

 

Fișiere atașate

Modificare OUG 158_2017.pdf NORME CM 2018.pdf 20180206_Contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.pdf