Listele cu  furnizorii de servicii medicale în asistență medicală primară, ambulatoriu de specialitate și asistență de medicină dentară care intră în relație contractuală cu CASMB începând cu data de 25.01.2018, pot fi consultate accesând fișierele atașate. 

 

Fișiere atașate

20180125_AMBULATORIU DE SPECIALITATE.xls 20180125_ASISTENTA MEDICALA PRIMARA.xls 20180125_FURNIZORI ASISTENTA MEDICINA DENTARA.xls