Având în vedere modificările în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice începând cu anul bugetar 2018 vă comunicăm următoarele:

 

- contul CASMB RO36TREZ7002621050303XXX pentru “Contributii pt. concedii si indemnizatii datorate de asigurati” a fost inchis;

 - noul cont al CASMB deschis pentru “Contribuții pt. concedii și indemnizații datorate de asigurați” este RO56TREZ70026A212500XXXX