ÎN ATENȚIA UNITĂȚILOR SANITARE CU PATURI, FURNIZORILOR DE CONSULTAȚII LA DOMICILIU ȘI TRANSPORT SANITAR

 

În vederea asigurării unei bune execuții bugetare în luna septembrie 2017, pentru unitătile sanitare cu paturi, precum și pentru furnizorii de consultații la domiciliu și transport sanitar se pot încarca raportările aferente perioadei 1-15 septembrie 2017, precum și decontarea serviciilor medicale realizate in perioada 01.09.2017-15.09.2017, in conformitate cu sumele validate de catre aplicatia SIUI.