Toţi medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu CASMB sunt desemnaţi ca, pe baza scrisorii medicale, să poată continua, cu medicamente ADO, tratamentul specific bolnavilor cu diabet zaharat, conform art. 32 din Ordinul nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 și să recomande efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c), conform Cap IX din Ordinul președintelui CNAS nr.245/2017, pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 si 2018 – Programul național de Diabet zaharat.