In conformitate cu:

- Art. 22 (3) din Hotărârea Guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018;

- Ordinul  nr. 245 / 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018;

Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, anunta urmatorul calendar pentru incheierea contractelor pentru derularea programelor/subprogramelor din cadrul programelor naţionale de sănătate curative in anul 2017.

           07.04.2017 – 10.04.2017

          10.04.2017 - 12.04.2017 

          12.04.2017

          13.04.2017 - 14.04.2017 

         18.04.2017

           18.04.2017

          18.04.2017