Având în vedere că în această perioadă se desfăşoară la nivelul CASMB procesul de contractare pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale punem la dispoziţia furnizorilor capitolul Alte Clauze care urmează să fie utilizat în contractul/actul adiţional ce urmează a fi încheiat pentru anul 2017.

 

Documentele, pentru fiecare tip de asistenţă medicală, pot fi vizualizate/descărcate la sectiunea CONTRACTARE 2017, secţiunile dedicate.

 

Eventualele propuneri şi observaţii pot fi transmise CASMB până pe data de 22.03.2017, ora 1600, la adresa de e-mail gabriela.veresteanu@casmb.ro.