În atenția furnizorilor care intenţioneaza să incheie contracte de  servicii medicale spitalicești  în sesiunea de contractare martie 2017

 

În vederea contractării pe anul 2017 cu furnizorii de servicii medicale spitalicești, numărul de paturi contractabile pentru spitalizarea continuă se stabilește de o comisie formată din reprezentanți CASMB-DSPMB, cu respectarea Planului național de paturi pentru anul 2017 și se avizează de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Comisia are obligația de a transmite Casei Naționale de Asigurări de Sănătate solicitarea avizului mai sus menționat, solicitare ce va fi însoțită de fundamentarea avută în vedere la stabilirea numărului de paturi contractabile cu fiecare spital.

 

Pentru aceste considerente, CASMB solicită tuturor unităților sanitare cu paturi de spitalizare continuă care intenționează să încheie/să prelungească contractele pe acest domeniu de asistență medicală pentru anul 2017 să depună la CASMB până pe data de 10.03.2017, ora 1400, următoarele documente.

 

 

Depunerea documentelor mai sus menționate este obligatorie pentru toate unitățile sanitare cu paturi, publice sau private, care doresc să încheie/să prelungească contractele de furnizare de servicii medicale spitalicești cu CASMB pe spitalizare continuă.

 

Furnizorii care nu vor depune aceste documente nu vor putea fi incluși în cadrul avizului emis de  Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru numărul de paturi contractabile de la nivelul CASMB și pe cale de consecință nu vor putea fi admiși în cadrul procesului de contractare pe acest tip de servicii.

 

Documentele se depun la sediul CASMB din Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 7, etaj 4, Contractare spitale.

 

Fișiere atașate

Declaratie manager propria raspundere pentru nr. paturi 2017.docx