CASMB organizează luni, 6 martie, a.c., întâlnirea cu medicii prescriptori în vederea clarificării modalității de prescriere  a medicamentelor și de  completare a formularelor specifice de verificare a respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicaţia respectivă. (conform prevederilor Ordinului   MS /CNAS nr. 192/142/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008).
 

Întâlnirea va avea loc la ora 14,30, in Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență București.