COMUNICAT CONTRACTARE 2017

 

In conformitate cu:

 

- Art. 255 alin.(1), art. 256, art. 258 și art. 259 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

- Art. 186 alin. (1) din H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului –cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare ,

 

- Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei nationale de Asigurari de Sanatate nr. 196/139/2017, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a H.G. nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului –cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017,

 

Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, anunta urmatorul calendar pentru încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale, (calendarul este aplicabil pentru toate domeniile de asistență medicală):

 

 

Documentele se depun la sediul CASMB din Șos. București-Ploiești nr. 7, sector.1, după următorul program:

 

Vineri, 10 martie:8 – 16

Sâmbătă, 11 martie: 9-12

Luni, 13 martie, – Joi , 16 martie: 8-16

 

Fișiere atașate

20170303_Comunicat contractare 2017.pdf