VALOAREA PUNCTELOR 2020
  ASISTENTA MEDICALA PRIMARA (lei)
       
  TRIM.I 2020 TRIM.II 2020 TRIM.III 2020
CAPITA 7,82 7,85 7,91
       
SERVICII 3,51 3,95 3,50
       

Valoarea definitivă a punctului "per capita" pentru trimestrul IV 2020: 7,97 lei

Valoarea definitivă a punctului pe serviciu pentru trimestrul IV 2020: 3,67 lei

 

  VALOAREA PUNCTELOR 2019
  ASISTENTA MEDICALA PRIMARA (lei)
       
  TRIM.I 2019 TRIM.II 2019 TRIM.III 2019
CAPITA 5,99 7,72 7,87
       
SERVICII 2,80 3,1 3,67
       

Valoarea definitivă a punctului "per capita" pentru trimestrul IV 2019: 7,83 lei

Valoarea definitivă a punctului pe serviciu pentru trimestrul IV 2019: 3.66 lei

 

  VALOAREA PUNCTELOR TR.I, TR.II, TR.III 2018
  ASISTENTA MEDICALA PRIMARA (lei)
       
  TRIM.I 2018 TRIM.II 2018 TRIM.III 2018
CAPITA 4,87 6,00 6,01
       
SERVICII 2,26 2,94 2,86
       

 

 

Valoarea definitivă a punctului "per capita" pentru trimestrul IV 2017: 5,08 lei

Valoarea definitivă a punctului pe serviciu pentru trimestrul IV 2017: 2,44 lei