Având în vedere erorile/problemele tehnice înregistrate în funcționarea “Platformei de transmitere a documentelor semnate electronic”, CASMB a decis renunțarea la utilizarea acestui sistem de transmitere online a documentelor. În acest context, începand cu data de 21 noiembrie 2018, pentru transmiterea documentelor care stau la baza monitorizării și derulării relației contractuale, se pun la dispoziție următoarele adrese de email:

 

Asistență medicală primară

documente pentru contractare/actualizare contracte: contractare.medicinadefamilie@casmb.ro

documente pentru decontare: decontare.medicinadefamilie@casmb.ro

 

Centre de permanență

documente pentru contractare/actualizare contracte: contractare.centrepermanenta@casmb.ro

documente pentru decontare: decontare.centrepermanenta@casmb.ro

 

Asistență medicală în ambulatoriul de specialitate specialități clinice și acupunctură

documente pentru contractare/actualizare contracte: contractare.clinice@casmb.ro

documente pentru decontare: decontare.clinice@casmb.ro

 

Convenții bilete de trimitere

documente pentru contractare/actualizare contracte: contractare.biletetrimitere@casmb.ro

 

Asistență medicală dentară

documente pentru contractare/actualizare contracte: contractare.stomatologie@casmb.ro

documente pentru decontare: decontare.stomatologie@casmb.ro

 

Asistență medicală în ambulatoriul de specialitate pentru specialități paraclinice,

documente pentru contractare/actualizare contracte: contractare.paraclinice@casmb.ro

documente pentru decontare: decontare.paraclinice@casmb.ro

 

Programe Naționale: Hemoglobină glicozilată, PET-CT, Sarcom Ewing

documente pentru contractare/actualizare contracte: contractare.paraclinicepns@casmb.ro

documente pentru decontare: decontare.paraclinicepns@casmb.ro

 

Ecografii Medici de familie și Medici specialiști

documente pentru contractare/actualizare contracte: contractare.eco@casmb.ro

documente pentru decontare: decontare.eco@casmb.ro

 

Asistență medicală spitalicească

documente pentru contractare/actualizare contracte: contractare.spitale@casmb.ro

documente pentru decontare: decontare.spitale@casmb.ro

 

Asistență medicală de recuperare, reabilitare

documente pentru contractare/actualizare contracte: contractare.recuperare@casmb.ro

documente pentru decontare: decontare.recuperare@casmb.ro

 

Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice în ambulatoriu

documente pentru contractare/actualizare contracte: contractare.dispozitivemedicale@casmb.ro

documente pentru decontare: decontare.dispozitivemedicale@casmb.ro

 

Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat

documente pentru contractare/actualizare contracte: contractare.ambulante@casmb.ro

documente pentru decontare: decontare.ambulante@casmb.ro

 

Medicamente cu și fără contribuție personală:

documente pentru contractare/actualizare contracte: contractare.farmacii@casmb.ro

documente pentru decontare: decontare.farmacii@casmb.ro

 

Servicii de îngrijiri medicale la domiciliu

documente pentru contractare/actualizare contracte: contractare.ingrijiridomiciliu@casmb.ro

documente pentru decontare: decontare.ingrijiridomiciliu@casmb.ro

 

Programe Naționale de Sănătate:

documente pentru contractare/actualizare contracte: contractare.programenationale@casmb.ro

documente pentru decontare: decontare.programenationale@casmb.ro

 

Convenții pentru eliberarea de concedii medicale

documente pentru conventia de eliberare de concedii medicale: conventii.cm@casmb.ro

 

Raportare certificate de concediu medical

raportarii certificate concedii medicale: raportari.cm@casmb.ro

 

Evaluarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

dosarele de evaluare si documente necesare completarii acestora: evaluare.furnizori@casmb.ro

 

 

Conform Ordinului MS/CNAS nr. 397/836/2018 documentele transmise vor fi asumate prin semnătura electronică extinsă.

 

CASMB respectă prevederile RE 679/2016 (GDPR).

 

 

Vă mulțumim pentru înțelegere,

Conducerea CASMB