SOLICITAREA DE INFORMAȚII DESPRE SERVICIILE MEDICALE DE CARE A BENEFICIAT ASIGURATUL, INFORMAŢII REZULTATE ÎN URMA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

 

 

Persoanele care doresc informații despre serviciile medicale de care au beneficiat și au fost decontate de CASMB (informații rezultate în urma prelucrării datelor cu caracter personal, conform Regulamentului UE 679/2016  privind  protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor  cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), trebuie să folosească modelul de solicitare publicat pe site-ul CASMB la secțiunea Fișiere atașate. Cererea se poate înainta instituției noastre prin:

 

Pentru a intra în posesia răspunsului CASMB, solicitantul poate alege una din următoarele modalități:

Fișiere atașate

Solicitare informatii medicale.pdf