Numele Functia Program de audiente

Ion MÎȚU

Președinte - Director General  Luni-Joi 08:30 - 17:00 Vineri 08:30 - 14:30
Nicoleta POPA Director executiv Direcția Economică Luni-Joi 08:30 - 17:00 Vineri 08:30 - 14:30
Lavinia MĂMULARU Director executiv Direcția Relații Contractuale Luni-Joi 08:30 - 17:00 Vineri 08:30 - 14:30
Mihaela GHINOIU Medic Șef - Direcția Medic Șef Luni-Joi 08:30 - 17:00 Vineri 08:30 - 14:30

 

Procedura de inscriere în audiență la conducerea CASMB

 

  1. Înscrierea în audiență se solicită prin depunerea/transmiterea prin poștă a unei cereri în format letric, la registratura CASMB (Sos. București-Ploiești, nr.7, Sector 1, București), prin trimiterea unei cereri in format electronic la adresa de e-mail contact@casmb.ro sau în timpul programului cu publicul, prin comunicarea directă cu șeful Serviciului Relatii Publice, Purtător de Cuvânt - SRPPC (cerere căreia i se va da curs numai în condițiile în care directorul solicitat pentru audiență este disponibil la momentul comunicării)
  2. Cererea de audiență în format letric/electronic trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: datele de identificare complete ale solicitantului, domeniul de activitate al CASMB în care se încadrează obiectul audienței (aspectele care necesită clarificări) precum și un număr de telefon
  3. Programarea în audiență va fi efectuată în ordinea cronologică a înregistrării cererilor de audiență depuse/transmise în format letric/electronic. Cu cel puțin 3 zile înaintea datei programate, solicitantului i se comunica, telefonic, data si ora audienței. Persoanele care au fost deja programate in audiență, în baza unei cereri în format letric/electronic, au prioritate față de cele care au solicitat audiența verbal, șefului SRPPC
  4. Cererea de înscriere în audiență în format letric se anulează în cazul solicitanților care nu pot fi contactați telefonic pentru comunicarea datei și orei programării în audiență