Numele Functia Program de audiente

Oana COSTAN

Președinte - Director General  Lunar - a treia zi lucrătoare de Joi din lună, între orele 12.00 - 14.00
Vica COSTEA Director executiv Direcția Economică Săptămânal - În fiecare zi lucrătoare de Miercuri din lună, între orele 12.00 - 14.00
Andreea Nicoleta SAFTA Director executiv Direcția Relații Contractuale Săptămânal - În fiecare zi lucrătoare de Luni din lună, între orele 12.00 - 14.00
Mihaela GHINOIU Medic Șef - Direcția Medic Șef Săptămânal - În fiecare zi lucrătoare de Marți din lună, între orele 12.00 - 14.00

 

Procedura de inscriere în audiență la conducerea CASMB

 

  1. Înscrierea în audiență se solicită prin depunerea/transmiterea prin poștă a unei cereri în format letric, la registratura CASMB (Sos. București-Ploiești nr.7, Sector 1, București), sau prin trimiterea unei cereri in format electronic la adresa de e-mail contact@casmb.ro;
  2. Cererea de audiență în format letric/electronic trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: datele de identificare complete ale solicitantului, domeniul de activitate al CASMB în care se încadrează obiectul audienței (aspectele care necesită clarificări) precum și un număr de telefon;
  3. Programarea în audiență va fi efectuată în ordinea cronologică a înregistrării cererilor de audiență depuse/transmise în format letric/electronic;
  4. Pentru fluidizarea activității și reducerea timpului de așteptare, sunt înscriși în audiență doar cei care, în prealabil, au adresat petiții către CASMB pe aceeași temă, la care au primit răspuns și solicită clarificări;
  5. Cu cel puțin 3 zile înaintea datei programate, solicitantului i se comunică, telefonic, data și ora audienței;
  6. Cererea de înscriere în audiență în format letric se anulează în cazul solicitanților care nu pot fi contactați pentru comunicarea datei și orei programării în audiență.