Numele Functia Program de audiente

Lucian Vasile BARA

Presedinte - Director General  Lunar - a treia zi lucratoare de Joi din luna intre orele 12.00 - 14.00
Ioana Mihaela IANCU Director Executiv Interimar Directia Economica Saptamanal - In fiecare zi lucratoare de Miercuri din luna intre orele 12.00 - 14.00
Ovidiu MUNTEANU Director Executiv Directia Relatii Contractuale Saptamanal - In fiecare zi lucratoare de Luni din luna intre orele 12.00 - 14.00
Ion Răzvan GEAMBAȘU Medic Sef Directia Medic Sef Saptamanal - In fiecare zi lucratoare de Marti din luna intre orele 12.00 - 14.00

 

Procedura de inscriere în audiență la conducerea CASMB

 

  1. Cererea de înscriere în audiență poate fi depusă la registratura CASMB (Sos. București-Ploiești, nr.7, Sector 1, București) sau transmisă prin poștă la adresa menționată.
  2. Cererea de audiență trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: datele de identificare complete ale solicitantului, domeniul de activitate al CASMB în care se încadrează obiectul audienței (aspectele care necesită clarificări) precum și un număr de telefon
  3. Programarea în audiență va fi efectuată în ordinea cronologică a înregistrării cererilor de audiență. Cu cel puțin 3 zile înaintea datei programate, solicitantului i se comunica telefonic, data si ora audienței
  4. Pentru fluidizarea activității și reducerea timpului de așteptare, se recomandă ca solicitarea de înscriere în audiență să se depună ulterior primirii unui răspuns scris la o petiție cu același obiect ca și cererea de audiență, față de care solicitanții au nevoie de clarificări de la directorii executivi ai CASMB (Direcția Relații Contractuale, Direcșia Medic Șef, Direcția Economică)
  5. Cererea de înscriere în audiență se anulează în cazul solicitanților care nu pot fi contactați telefonic pentru comunicarea datei și orei programării în audiență
  6. Sunt planificati în audiență la Președintele-Director General, cu prioritate, solicitanții care au fost primiți în audiență de către Directorul executiv al direcției de resort