Numele Functia Program de audiente

Cristina Constanța CĂLINOIU

Președinte - Director General  Lunar - a treia zi lucrătoare de Joi din luna între orele 12.00 - 14.00
Ioana Mihaela LUCA Director executiv Direcția Economică Săptămânal - în fiecare zi lucrătoare de Miercuri din luna între orele 12.00 - 14.00
Andreea Nicoleta SAFTA Dirctor executiv Direcția Relații Contractuale Săptămânal - în fiecare zi lucrătoare de Luni din luna între orele 12.00 - 14.00
Adriana Anamaria NIȚULESCU Medic Șef - Direcția Medic Șef Săptămânal - în fiecare zi lucrătoare de Miercuri din luna între orele 13.00 - 15.00

 

Procedura de inscriere în audiență la conducerea CASMB

 

  1. Cererea de înscriere în audiență poate fi depusă la registratura CASMB (Sos. București-Ploiești, nr.7, Sector 1, București) sau transmisă prin poștă la adresa menționată.
  2. Cererea de audiență trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: datele de identificare complete ale solicitantului, domeniul de activitate al CASMB în care se încadrează obiectul audienței (aspectele care necesită clarificări) precum și un număr de telefon
  3. Programarea în audiență va fi efectuată în ordinea cronologică a înregistrării cererilor de audiență. Cu cel puțin 3 zile înaintea datei programate, solicitantului i se comunica telefonic, data si ora audienței
  4. Pentru fluidizarea activității și reducerea timpului de așteptare, se recomandă ca solicitarea de înscriere în audiență să se depună ulterior primirii unui răspuns scris la o petiție cu același obiect ca și cererea de audiență, față de care solicitanții au nevoie de clarificări de la directorii executivi ai CASMB (Direcția Relații Contractuale, Direcția Medic Șef, Direcția Economică)
  5. Cererea de înscriere în audiență se anulează în cazul solicitanților care nu pot fi contactați telefonic pentru comunicarea datei și orei programării în audiență
  6. Sunt planificati în audiență la Președintele-Director General, cu prioritate, solicitanții care au fost primiți în audiență de către Directorul executiv al direcției de resort