Procedura de înregistrare a certificatelor digitale calificate la CASMB pentru utilizarea lor în platforma informatică din asigurările de sănătate

 

      Procedura de înregistrare a CERERE PENTRU UTILIZAREA CERTIFICATULUI DIGITAL CALIFICAT pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflati  în relatie contractuala cu CASMB, constă în parcurgerea următorilor paşi:

Pasul 1: Completarea datelor de identificare a furnizorului de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale
Pasul 2: Completarea datelor certificatului / certificatelor digital(e) calificat(e) pe care doriti sa il / le inregistrati
Pasul 3: Descarcarea formularului pdf care vi se trimite automat pe e-mail
Pasul 4: Formularul pdf semnat electronic cu certificatul digital calificat al reprezentantului legal sau al imputernicitului, se incarca la adresa: https://www.casmb.ro/uploads_certs.php sau il tipariti, il semnati olograf si il depuneti la registratura CASMB din Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 7, sector 1, Bucuresti
Pasul 5: Dupa prelucrarea cererii de catre operatorii CASMB, veti primi pe e-mail un mesaj prin care se va confirma faptului ca certificatul/certificatele digital(e) calificat(e) poate/pot fi utilizat(e) in SIUI/SIPE/CEAS/DES

Pentru a COMPLETA formularul ”CERERE PENTRU UTILIZAREA CERTIFICATULUI DIGITAL CALIFICAT” apăsați pe link-ul din dreapta:   Cerere pentru utilizarea certificatului digital calificat
Pentru a TRANSMITE ONLINE formularul pdf  ”CERERE PENTRU UTILIZAREA CERTIFICATULUI DIGITAL CALIFICAT” semnat electronic in vederea prelucrari, apăsați pe link-ul din dreapta:   Transmite online
 - Cererea pentru utilizarea certificatului digital calificat