Procedura actualizată în data de 03.11.2017

 

Deblocarea carduri (cod eroare 15) / anularea mesajului card invalid (cod eroare 5)(cod eroare 17)

 

TELVERDE CARD NAȚIONAL DE ASIGURĂRI DE SĂNATATE: 0800.800.950

 

Furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu CASMB, în situația în care constată că sunt carduri blocate – eroare 15 și carduri invalide – eroare 5, eroare 17 ale asiguraților ce aparțin CASMB și au cardurile emise pentru CASMB, în vederea rezolvării acestor situații, sunt rugați sa ne contacteze telefonic la:

 

021.315.81.34 (tel. remediere erori carduri, doar pentru cardurile emise pentru CASMB)

031.690.10.23 (tel. remediere erori carduri, doar pentru cardurile emise pentru CASMB)

021.316.44.27 (tel. remediere erori carduri, doar pentru cardurile emise pentru CASMB)

 

Telefoane rezervate exclusiv furnizorilor de servicii medicale, pentru cardurile emise pentru CASMB

(INTERVAL ORAR ÎN CARE SE ACORDĂ ASISTENȚĂ TELEFONICĂ  L-J: 08:30 - 16:30 V: 08:30 - 14:00)

(în afara intervalului orar menționat telefoanele nu sunt apelabile)

 

Pentru sesizări se vor comunica obligatoriu următoarele informații:

Menționăm că pentru cardurile blocate este necesar CID-ul (cod asigurat - inscripționat pe card), iar pentru cardurile invalide numărul cardului (număr document - inscripționat pe card).

 

Pentru situațiile în care, cardurile asigurațiilor CASMB sunt emise pentru alte case de asigurări de sănătate (informația referitoare la casa pentru care a fost emis cardul se află tipărită pe scrisoarea primită de asigurat o dată cu cardul, date referitoare la destinatar), furnizorii de servicii medicale se vor adresa casei de asigurări specificată în adresă, la telefoanele publicate pe site-urile caselor respective sau la numărul de telefon - Telverde Card Național de Asigurări de Sănătate: 0800.800.950

 

Furnizorii care folosesc semnătura digitală cu token Oberthur. Pentru a elimina mesajul Eroare verificare card activat (-64) trebuie să aibă instalată minim versiunea Authentic Manager 4.5.4. Este recomandat să contactați furnizorul semnăturii electronice pentru a vă face update-ul la Authentic Manager.

 

Pentru situațiile de carduri invalide - eroare 5, după ce se finalizează procedura de către specialistul CAS, cardul devine operațional și poate fi folosit de către asigurat cu PIN-ul stabilit de acesta în momentul activării cardului.

 

Pentru situațiile de carduri blocate – eroare 15, după ce se finalizează procedura de deblocare de către specialistul CAS, pentru ca acest card să devină operațional, furnizorul de servicii medicale va trebui să parcurgă următorii pași (Procedura deblocare card cu resetare PIN – Furnizor):

Pasul 1. Se pornește aplicația SIUI (dacă nu este pornită), aplicația trebuie să fie conectată ONLINE la serverul CEAS

Pasul 2. Se introduce cardul în cititor

Pasul 3. Se tastează PIN-ul - 1111 - (se poate tasta orice grup de 4 cifre inclusiv 0000)  - Apare mesajul „Card blocat”

Pasul 4. Se deschide fereastra Pacienți din meniul Fișier și se va apăsa pe butonul Resetează PIN  -  Terminalul va solicita să introduceți PIN-ul de RESET

Pasul 5. Se tastează PIN-ul de RESET 0000 (4 de zero) - PIN-ul cardului este acum 0000.

Cardul este DEBLOCAT și are PIN-ul 0000

Pasul 6. Schimbarea PIN-ului de RESET 0000 cu PIN-ul dorit de titularul cardului se efectuează prin apăsarea butonului  Schimbă PIN

Pasul 7.  Se va tasta  PIN-ul actual al cardului, adică: 0000 și apoi se va apăsa tasta de accept

Pasul 8. Terminalul va solicita PIN nou, se va tasat  PIN-ul dorit de titularul cardului și apoi se va apăsa tasta de accept.

Pasul 9. Terminalul va solicita reconfirmarea PIN nou, se va tasta PIN-ul introdus la pasul 8 si se va apăsa tasta de accept, terminalul va afișa un mesaj prin care se confirmă că PIN-ul a fost schimbat cu succes

Cardul este DEBLOCAT și are PIN-ul ales de titular la Pasul 8

 

Menționăm că pentru situațiile în care asigurații dețin un card care a fost activat, dar au uitat PIN-ul, procedura este de a se tasta 5 PIN-uri, după care, dacă nu s-a reușit identificarea, cardul devine automat blocat și trebuie executată procedura menționată mai sus (Telefon sau e-mail CAS, CID, după deblocare pași 1-9)

 

--------------------------------------------------------------------

Pentru erorile care nu au putut fi remediate telefonic, titularul cardului sau persoana împuternicită de acesta se va prezenta cu cardul de asigurat şi actul de identitate (fotocopie act de identitate titular card - in cazul persoanelor imputernicite),la sediul CASMB din Șos, București-Ploiești nr. 7, Sector 1,  București, Etaj 1, pentru o nouă expertiză tehnică a cardului efectuată de reprezentantul IT al CASMB.

 

Program de lucru cu publicul 

Luni - Miercuri: 08:30 - 14:30

Joi: 12:00 - 18:00

Vineri - nu se lucrează cu publicul

 

Cardurile considerate carduri cu defecțiuni tehnice ce nu pot fi remediate sunt cardurile care se încadrează în una din următoarele situații:

-       neconcordanță între datele editate din CIP și cele scrise pe policarbonat,

-       eroare la schimbare PIN transport Eroare 62

-       cardul este declarat nefuncţional pentru eroare de citire şi editare

 

Pentru cardurile cu defecțiuni tehnice emise de CASMB,  titularul cardului sau persoana împuternicită de acesta se va prezenta cu cardul de asigurat şi actul de identitate (fotocopie act de identitate titular card și fotocopie act de identitate persoană împuternicită) la sediul CASMB din Șos, București-Ploiești nr. 7, Sector 1,  București, Etaj 1.