Începând cu data de 01.09.2015 utilizarea cardului naţional devine obligatorie, modalitatea electronică de verificare a calităţii de asigurat se face prin introducerea de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în câmpul "CNP" din aplicaţia instalată pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html

              Asiguraţii cărora până la această data nu li s-a emis cardul de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia și fără a fi necesara adeverința de asigurat eliberată de casa de asigurări. Furnizorul de servicii medicale va verifica in aplicația de pe site-ul CNAS calitatea de asigurat și dacă pacientul are sau nu card emis.

              Începând cu data de 24 septembrie 2014, Conform prevederilor Ordin CNAS 581/2014, publicat în MO 685/19.09.2014, CASMB elibereaza adeverinte de asigurat numai persoanelor care nu apar asigurate în Sistemul Informatic Unic Integrat.

 

 

SALARIATII  SI COASIGURATII  ACESTORA

fac dovada calitatii de asigurat cu : Adeverinta eliberata de angajator (pe care o puteti descarca mai jos);

utilizarea modelului publicat in M.O.685/19.09.2014 este obligatorie;

 

       Salariații si coasiguratii acestora apar asigurați în baza de date exclusiv pe baza raportărilor efectuate de către angajatori catre ANAF si ulterior, retransmise de catre ANAF la CASMB, salariații CASMB neintervenind în declarațiile acestora. In situatiile in care salariatii, urmare interogarii sistemului informatic, nu apar asigurati, este necesara  prezentarea salariatului sau a angajatului care intocmeste declaratiile D112 la biroul Declaratii al CASMB, Sos. București-Ploiești nr.7, Sector 1, București, in programul de lucru cu publicul, fie cu adeverinta de salariat , fie cu D112 (in situatia in care mai multi salariati ai aceluiasi angajator se regasesc in aceasta situatie) in vederea identificarii pe CUI si CNP a erorilor de transmitere/intocmire a D112

          In vederea evitarii aglomeratiei si timpilor mari de asteptare la birourile de specialitate, in cazul unei liste mai mari de zece persoane salariate pentru care apar erori de validare prin declaratia D112, solicitarea se inregistreaza prin registratura urmand a se raspunde in termenul legal prevazut de Legea 233/2001.

 

Toate anexele la care se face referire pot fi vizualizate/descărcate la sectiunea Fișiere atașate din subsolul paginii.

Vă rugăm să citiți cu atenție NOTA de la finele acestei pagini

 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE  NECESARE IN VEDEREA DOBANDIRII CALITATII DE ASIGURAT PENTRU CETATENI STRAINI

 IN SITUATIA IN CARE ESTE NECESARA OBTINEREA ADEVERINTEI DE ASIGURAT DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE SE ATASEAZA CERERII  DE OBTINERE A ACESTEIA(ANEXA1)

 

Cetateni straini cu rezidenta in Romania (care realizeaza venituri din activitati independente, agricultura/silvicultura,chirii,transferuri titluri de valoare,drept de proprietate intelectuala :

 

Cetateni straini salariati:

·         Document de identitate valabil la data solicitării (carte de rezidenta sau permis de şedere sau certificate de inregistrare),

·         Adeverinta de salariat care sa contina obligatoriu urmatoarele informatii( Data angajarii, Nr./data contract individual de munca, Nr./data permis de munca, Perioada angajarii,Perioadele cu concediu fara plata, Mentiunea retinerii si virarii, pe intreaga perioada a angajarii, a contributiei la FNUASS de catre angajator);

·         Copie Contract individual de munca

 

Cetateni straini care nu realizeaza venituri:

·         Document de identitate valabil la data solicitării (carte de rezidenta sau permis de şedere sau certificate de inregistrare);

·          Dovada platii contributiei de sanatate emisa de ANAF/Trezorerie/Banca (copie chitanta sau extras cont sau ordin de plata, situatie analitica) in conformitate cu declaratia 604

·         Copie dupa Declaratia prevazuta la art. 180 din Codul fiscal  inregistrata la ANAF ( Declaratia 604 )

 

In conditiile in care ati fost inregistrat ca persoana asigurata la CASMB, desi ati continuat sa platiti contributia de sanatate, urmare interogarii PIAS,(http://www.cnas.ro/casmb/page/verificare-asigurat.html) nu va regasiti in calitatea de asigurat, este necesar sa depuneti/trimiteti prin posta la CASMB, copie dupa ultima plata efectuata, pe care sa inscrieti, sub semnatura:Doresc inregistrarea in sistemul informatic. 

 

Documentele se depun la biroul de specialitate din . Sediul Baneasa, Șos. București - Ploiești nr. 7, sector 1, București 

 

 Programul de lucru cu publicul poate fi consultat aici:

http://www.cnas.ro/casmb/page/program-cu-publicul-casmb.html

 

Nu se primesc documente prin email, FAX,  intrucat contin date cu caracter personal.

 

Pentru evitarea aglomeratiei de la ghisee, va recomandam sa transmiteti documentele prin serviciile postale.

Fișiere atașate

20160927_Anexa 1 Cerere adeverinta de asigurat.doc