DOCUMENTE NECESARE OBȚINERII ADEVERINȚEI DE ASIGURAT PENTRU CETĂȚENI ROMÂNI

 

          Începând cu data de 24 septembrie 2014, Conform prevederilor Ordin CNAS 581/2014, publicat în MO 685/19.09.2014, CASMB elibereaza adeverinte de asigurat numai persoanelor care nu apar asigurate în Sistemul Informatic Unic Integrat.

 

SALARIATII SI COASIGURATII ACESTORA

fac dovada calitatii de asigurat cu : Adeverinta eliberata de angajator (pe care o puteti descarca mai jos);
utilizarea modelului publicat in M.O.685/19.09.2014 este obligatorie;

 

       Salariații si coasiguratii acestora apar asigurați în baza de date exclusiv pe baza raportărilor efectuate de către angajatori catre ANAF si ulterior, retransmise de catre ANAF la CASMB, salariații CASMB neintervenind în declarațiile acestora. In situatiile in care salariatii, urmare interogarii sistemului informatic, nu apar asigurati, este necesara  prezentarea salariatului sau a angajatului care intocmeste declaratiile D112 la biroul Declaratii al CASMB, Sos. București-Ploiești nr.7, Sector 1, București, in programul de lucru cu publicul, fie cu adeverinta de salariat , fie cu D112 (in situatia in care mai multi salariati ai aceluiasi angajator se regasesc in aceasta situatie) in vederea identificarii pe CUI si CNP a erorilor de transmitere/intocmire a D112

          In vederea evitarii aglomeratiei si timpilor mari de asteptare la birourile de specialitate, in cazul unei liste mai mari de zece persoane salariate pentru care apar erori de validare prin declaratia D112, solicitarea se inregistreaza prin registratura urmand a se raspunde in termenul legal prevazut de Legea 233/2001.

Toate anexele la care se face referire pot fi vizualizate/descărcate la sectiunea Fișiere atașate din subsolul paginii.

Vă rugăm să citiți cu atenție NOTA de la finele acestei pagini

 

 1. Pentru persoanele care au calitatea de pensionari :
  • copie act de identitate,
  • copie ultimul talon pensie sau adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei
  • copie dupa decizia de pensionare
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 2. Pentru tinerii cu vârsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani:
  • copie act de identitate,
  • document din care sa rezulte calitatea de elev sau student:
   • adeverinta elev / student care urmeaza studiile intr-o institutie de invatamant acreditata in Romania/ bursier Erasmus in alt stat   UE/SEE/CONFEDERATIA ELVETIANA
   • carnet de elev vizat la zi SAU
   • dovada din care sa reiasa inscrierea in cadrul unei scoli postuniversitare / masterat intr-o institutie de invatamant acreditata in Romania/ bursier Erasmus in alt stat   UE/SEE/CONFEDERATIA ELVETIANA
  • Copie diploma de bacalaureat/licenta/master (Aceste documente se solicita in vederea stabilirii continuitatii studiilor pe perioada termenelor de prescriptie)
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri de la implinirea varstei de 18 ani (Anexa 5)
  • dovada platii contributiei in cazul in care au obtinut venituri din munca / sau nu se incadreaza in categoriile de studenti mentionate anterior
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  • Elevilor care împlinesc vârsta de 18 ani și care urmează cursuri școlare la unități de învățământ de pe raza Municipiului București, le este stabilită categoria de asigurat urmare a raportărilor lunare transmise de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, începand cu acest an școlar. Raportarea elevilor care împlinesc 18 ani în luna în curs se face până la 15 ale lunii următoare.
  • Studenților cetățeni români cu domiciiul în România sau cetățeni străini cu rezidența în România, de la universitătâțile  din lista de mai jos le-a fost stabilită calitatea de asigurat- categoria student, urmare prelucrării bazelor de date cu studenții înscriși în anul universitar 2016 – 2017, transmise în baza protocoalelor de colaborare instituțională încheiate de CASMB cu universitățile:

   Academia de Studii Economice din București - începând cu data 16.11.2016

   Universitatea Politehnică din București - începând cu data 28.11.2016

   Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București -  începând cu data 28.11.2016

   Universitatea București -  începând cu data 15.12.2016

   Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti -  începând cu data 19.12.2016

   Universitatea de Medicina și Farmacie "Carol Davila" București -  începând cu data 19.01.2017

   Vă rugăm accesați linkul http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html pentru verificarea calității de asigurat înainte de a vă prezenta la ghișeu.

 3. Pentru tinerii cu vârsta pâna in 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului:
  • copie act de identitate,
  • adeverinta de la D.G.A.S.P.C. care atesta faptul ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie al copilului,
  • adeverinta de la primarie ca nu beneficiaza de ajutor social,
  • Adeverinte Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri din munca de la implinirea vârstei de 18 ani (Anexa 5)
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 4. Pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pâna la vindecarea respectivei afectiuni:
  • copie act de identitate,
  • adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate,
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 5. Pentru sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate, alta decat cea care are calitatea de salariat:
  • copie act de identitate, pentru coasigurat si asigurat
  • documente care atesta relatia de rudenie cu persoana asigurata (certificat casatorie, certificat de nastere),
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie, pentru coasigurat (Anexa 4)
  • declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate ca are in intretinere pe coasiguratul (Anexa 2)
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 6. Pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in România cu incepere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare:
  • copie act de identitate,
  • copie a a unui document care sa ateste incadrarea intr-una din categoriile de beneficiari de legi speciale,
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 7. Pentru persoanele cu handicap:
  • copie act de identitate,
  • copie certificat de incadrare in grad de handicap pe perioada termenelor de prescriptie
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 8. Pentru femeile gravide sau lauze:
  • copie act de identitate,
  • adeverinta medicala sau copie certificat de nastere copil,
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4), SAU documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara;
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 9. Pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pâna la implinirea de catre copil a vârstei de 3 ani sau se afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani
  • copie act de identitate,
  • copie certificat de nastere copil,
  • decizia emisa de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse a Municipiului Bucuresti.
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4)
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 10.  Pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, venit lunar de completare sau plati compensatorii din bugetul asigurarilor de somaj:
  • copie act de identitate,
  • copie ultimul talon de somaj sau sau adeverintei eliberate de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj,
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 11.  Pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii:
  • adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor din care sa rezulte ca indeplinesc aceasta conditie.
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 12.  Pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare:
  • copie act de identitate,
  • adeverinta eliberata de primaria de sector (D.G.A.S.P.C.) din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social.
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 13. Pentru copiii in vârsta de pâna la 18 ani:
  • copie act de identitate sau certificat de nastere.
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 14.  Pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amânare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate:
  • adeverinta emisa de institutia respectiva sau institutia in grija careia se afla persoana.
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 15. Pentru personalul monahal:
  •  copie act de identitate,
  • Dovada apartenentei clerului monahal/ adeverinta eliberata de unitatea de cult.
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 16. Pentru persoanele fara venit:
  • copie Act de identitate,·        
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • certificat constatator eliberat  de Oficiul National al Registrului Comertului, pentru numele si prenumele solicitantului, numai la prima solicitare a Adeverintei de asigurat (www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/certificate-constatatoare)
  • dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei de sanatate la zi (pentru asiguratii care pana la data de 30.06.2012 au platit contributie de sanatate la CASMB, este necesara prezentarea tuturor documentelor care atesta plata contributiei de sanatate la ANAF, incepand cu 1 iulie 2012
  • Fotocopie dupa Declaratia prevazuta la art. 180 din legea  nr .112/2016 inregistrata la ANAF (www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/toate_formularele_cu_explicatii/#D604n)
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1) 
  • Dacă după ce ați fost înregistrat ca persoană asigurată la CASMB, deși ați continuat să plătiți contribuția de sănătate, urmare interogării PIAS,(http://www.cnas.ro/casmb/page/verificare-asigurat.html) nu va regasiti in calitatea de asigurat, este necesar sa depuneti/trimiteti prin posta la CASMB, fotocopie dupa ultima plata efectuata, pe care sa inscrieti, sub semnatura:Doresc inregistrarea in sistemul informatic.
 17. Pentru persoane care realizeaza venituri exclusiv din activitati independente
  • copie act de identitate,
  • Declaratie pe propria raspundere cu veniturile realizate pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • Pentru solicitantii care au inceput activitatea pana la data de 30.06.2012, Deciziile de impunere privind stabilirea obligatiilor de plata la FNUASS /accesorii la 30.06.2012 (persoanele care nu au intrat inca in posesia acestora, se vor adresa Biroului Evidenta Contributii)
  • Dovada platii contributiei de sanatate la zi emisa de ANAF/trezorerie/banca
  • Decizie de impunere emisa de ANAF pentru  anul 2016
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 18. Pentru persoane care obtin venituri exclusiv din dividende:
  • copie act de identitate,
  • dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei de sanatate la zi incepand cu 1 iulie 2012 pana la data solicitarii
  • Declaratie pe propria raspundere cu veniturile realizate pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • certificat constatator eliberat  de Oficiul National al Registrului Comertului, pentru numele si prenumele solicitantului (pentru cei care solicita pentru prima data Adeverinta de asigurat)
  • documente contabile (bilanturi, balante, PV repartizare profit) pentru perioada de prescriptie.
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 19.  Pentru asociat unic cu declaratie inregistrata la CNPAS:
  • copie act  de identitate,
  • dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei.
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 20.  Pentru persoane care obtin venituri exclusiv din contract de mandat comercial:
  • copie act  de identitate,
  • copie contract de mandat,
  • Declaratie pe propria raspundere cu veniturile realizate pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei.
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 21.  Pentru persoane care obtin venituri exclusiv din agricultura si silvicultura, chirii, dobanzi, transferuri titluri de valoare, drept de proprietate intelectuala:
  • copie act de identitate,
  • Declaratie pe propria raspundere cu veniturile realizate pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei.
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
 22. Pentru studenti doctoranzi care aun inceput studiile in anul universitar 2011-2012
  • copie act de identitate,
  • contractul in baza caruia desfasoara activitati didactice in limita a 4-6 ore conventionale didactice pe saptamana
  • adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care rezulta ca are calitatea de student doctorand
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  • Declaratie pe propria raspundere cu veniturile realizate pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),

 

Absolventii de liceu sunt asigurati timp de 3 luni de zile dupa terminarea licelui,urmand ca dupa expirarea acestui termen sa prezinte unu document care atesta inscrierea la o forma de invatamant superioara sau dovada platii contributiei de sanatate.       

Potrivit dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 125/2011, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu data de 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap. II si III din titlul IX^2 al Codului Fiscal revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

________________________

NOTA 

      In cazul in care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezinta beneficiarul direct, persoana imputernicita de catre acesta va prezenta urmatoarele documente:

      In situatii speciale, pentru stabilirea corecta a categoriei de asigurat, respectiv platii contributiei, personalul institutiei poate solicita documente suplimentare considerate ca fiind relevante. De exemplu:  - carte de munca/stagiu de cotizare CNPAS, - adeverinte de salariat/decizie de incetare activitate etc.

 

Documentele se depun la biroul de specialitate din . Sediul Baneasa, Șos. București - Ploiești nr. 7, sector 1, București

 

Programul de lucru cu publicul poate fi consultat aici:

http://www.cnas.ro/casmb/page/program-cu-publicul-casmb.html

 

Nu se primesc documente prin email, FAX,  intrucat contin date cu caracter personal.

 

Pentru evitarea aglomeratiei de la ghisee, va recomandam sa transmiteti documentele prin serviciile postale.

Fișiere atașate

20140924 Adeverinta de salariat.pdf 20150916_anexa_1_cerere.doc 20160615_anexa_2_declaratie_pe_propria_raspundere.doc 20160615_anexa_3_imputernicire.doc 20160614_anexa_4_declaratie.doc 20160615_anexa_5_declaratie_tineri.doc