Nomenclatoarele SIUI-CASMB ce conţin lista de medicamente actualizată, modificări legislative, lista furnizorilor de servicii medicale și medicii aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, se importă online direct din SIUI utilizând aplicația de raportare în SIUI, prin intermediul unei conexiuni securizate cu un certificat digital (certificat digital calificat înregistrat în SIUI la CASMB)  - mod Import online versiune actualizată a nomenclatoarelor SIUI

 

Situația versiunilor actualizate a nomenclatoarelor SIUI-CASMB ce pot fi importate în mod online prin intermediul aplicațiilor de raportare în SIUI (conexiune securizată cu certificat digital) este următoarea:

(nomenclatoarele conțin lista de medicamente în vigoare cu data de 01.04.2021 și lisa cu medicii în contract cu CASMB actualizată la data versiunii)

 

20210401_NomenclatoareAMB

20210401_NomenclatoareCBRET

20210408_NomenclatoareClinice

20210401_NomenclatoareDializa

20210413_NomenclatoareFarmacii

20210401_NomenclatoareHC

20210301_NomenclatoareMD

20210401_NomenclatoareMF

20210401_NomenclatoareNhp

20210408_NomenclatoareParaclinice

20210401_NomenclatoareREC

20210401_NomenclatoareSICK

20210401_NomenclatoareSpitale

20210401_NomenclatoareStomatologie

 

Semnificaţia prescurtărilor:

MF (Medicină de familie), MD (Dispozitive medicale), HC (Îngrijiri la domiciliu), Nhp (Programe naţionale de sănătate) SICK (Concedii medicale), REC (Recuperare în ambulatoriu) AMB (Ambulanţă) CBRET (Convenții bilete trimitere clinice/rețete)

 

Furnizorii de servicii medicale, aflați în situația în care nu pot importa nomenclatoarele prin intermediul aplicațiilor de raportare (conexiune securizată cu un certificat digital calificat), pentru a obține nomenclatoarele CASMB, trebuie să transmită un e-mail la adresa: nomenclatoare.siui@casmb.ro, prin care să solicite fișierului xml ce conține nomenclatoarele specifice contractului. Fișierul va fi importat ulterior în aplicație utilizând opțiunea import offline.

Subiectul e-mailului trebuie să fie: Nomenclatoare SIUI-CASMB

Mesajul  e-mailului trebuie sa conțină următoarele informații obligatorii:

Nume furnizor: 

Cod fiscal furnizor:

Număr contract CASMB:

Număr serial certificat digital înregistrat în SIUI:

Tipul de nomenclatoare solicitat: exemplu -  NomenclatoareNhp; NomenclatoareFarmacii