Nr.crt. Denumirea formularului Explicaţii
1. Ordin nr. 486/01.07.2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special