Eliberarea cardului duplicat, in caz de pierdere / furt / deteriorare  se face in baza cererii, (care poate fi vizualizata/descarcata in josul paginii), copiei dupa actul de identitate si a dovezii platii contravalorii cardului.

 

Eliberarea cardului duplicat, in caz de schimbarea datelor personale (nume) se face in baza cererii, (care poate fi vizualizata/descarcata in josul paginii), copiei dupa actul de identitate,actele doveditoare privind modificarea numelui  si a dovezii platii contravalorii cardului.

 

Cererea va fi completata si semnata de titular sau, dupa caz, reprezentantul/ imputernicitul legal al acestuia., la cerere fiind atasata copia actului de identitate a titularului (dupa caz, si a imputernicitului)

 

Contravaloarea cardului, în cuantum de 15,26 lei, se poate achita la casieria CASMB din Sediul Băneasa, Şos. Bucureşti - Ploieşti nr.7,sector 1, Bucureşti

 

 

 

 Sau in contul:

 

RO18TREZ7005005XXX000131

CUI: 11629740
BENEFICIAR: CASMB
EXPLICATIA PLATII: CV DUPLICAT CARD NATIONAL SANATATE

CONT DESCHIS LA TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

Dorim sa precizam ca platile efectuate prin virament pot fi confirmate in 5 zile lucratoare iar cele efectuate prin mandat postal in 10 zile lucratoare, asadar, persoanele care aleg una dintre aceste doua modalitati de plata si doresc Adeverinta inlocuitoare se pot prezenta la ghiseul CASMB doar dupa termenul de 5 zile, respectiv 10 zile lucratoare de la data efectuarii platii.

 

Asiguraţilor care solicita Card duplicat li se elibereaza Adeverinta de înlocuire a cardului duplicat valabilă 60 de zile.

Documentele se depun la biroul de specialitate din sediul Băneasa sau pot fi transmise  prin serviciile postale. 

 

Programul de lucru cu publicul poate fi consultat aici:

 

http://www.cnas.ro/casmb/page/program-cu-publicul-casmb.html

Fișiere atașate

20181002_Cerere de eliberare a cardului national duplicat.pdf 20181002_Declaratie imputernicire ridicare adeverinta.pdf