Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere pentru aprobarea eliberării de dispozitive medicale  
2. Afectiunile si indicatiile in baza carora se pot emite recomandari pentru aparate de administrare continua de oxigen  
3. Afectiunile si indicatiile in baza carora se pot emite recomandari pentru aparate de ventilaţie noninvazivă  
4. PRESCRIPŢIE MEDICALĂ - RECOMANDARE PRIVIND ACORDAREA DISPOZITIVELOR MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENŢE ORGANICE SAU FUNCŢIONALE  
5. Declaratie pe proprie raspundere rude grad I si II