Calendar de contractare

pentru toate domeniile de asistență medicală

 

 

05.07.2019 – 12.07.2019

primirea dosarelor de contractare / documentelor actualizate necesare încheierii de acte adiționale,

15.07.2019 – 23.07.2019

verificarea dosarelor de contractare / documentelor actualizate necesare încheierii de acte adiționale

23.07.2019

comunicarea dosarelor respinse la contractare, în cazul furnizorilor noi

24.07.2019

depunerea contestațiilor

26.07.2019

afișarea rezultatelor analizei contestațiilor

29.07.2019 – 31.07.2019

încheierea și semnarea contractelor / actelor adiționale

 

Pentru informații privind Procedura de depunere a documentelor necesare încheierii contractelor pe domenii de asistenţă medicală, vă rugăm să urmăriți pagina www.casmb.ro