Telefoane pentru informații*: 0316.901.002, 021.315.39.29, 021.315.39.30 

Pentru obținerea de informații* prin intermediul e-mailului accesați Formularul de contact

* Evidențele CASMB sunt constituite în baza datelor cu caracter personal (Cod Numeric Personal). Pentru obținerea informațiilor care presupun prelucrarea CNP  este necesar să depuneți cereri scrise,  (pe suport de hârtie) asumate prin semnătura titularului datelor cu caracter personal ce urmează a fi prelucrate, fie prin Registraturile generale ale CASMB, fie prin intermediul serviciilor poștale. Astfel de informații nu se solicită/oferă prin telefon  sau e-mail.

 

Pentru sesizări referitoare la activitatea furnizorilor de servicii medicale, contactați Direcția Control prin e-mail, la adresa secretariat.control@casmb.ro