Telefoane pentru informații*: 0316.901.002, 021.315.39.29, 021.315.39.30 

Pentru obținerea de informații* prin intermediul e-mailului accesați Formularul de contact

* Pentru obținerea informațiilor rezultate din prelucrarea datelor cu caracter personal: CNP, serie și nr. CI, informații medicale protejate prin Legea 46/2003 (bilete de trimitere, prescripții medicale, certificate de concediu medical ș.a), vă rugăm să vă adresați  în scris (pe suport hârtie), fie prin Registraturile generale ale CASMB, fie prin intermediul serviciilor poștale.
 Ne rezervăm dreptul de a nu lua în considerare mesajele care conțin date cu caracter personal, cu excepția celor primite de la posesori de semnătură electronică.