Oana COSTAN
Președinte - Director General
program de audiențe:
Lunar - a treia zi lucratoare de Joi din lună, între orele 12.00 - 14.00
e-mail  -  curriculum vitae
 

 

Vica COSTEA
Director executiv
Direcția Economică

 


program de audiențe:
Săptămânal - În fiecare zi lucrătoare de Miercuri din lună, între orele 12.00 - 14.00
 

e-mail

 

Andreea Nicoleta SAFTA
Director executiv
Direcția Relații Contractuale
 

 

program de audiențe:
Săptămânal - În fiecare zi lucrătoare de Luni din lună, între orele 12.00 - 14.00
 

e-mail

 

 

 

Sergiu PANTEA

Director executiv

Direcția Control 

 

 

 

 

e-mail

 

 

 

Mihaela GHINOIU

Director executiv - Medic Șef
Direcția Medic Șef

program de audiențe:
Săptămânal - În fiecare zi lucrătoare de Marți din lună, între orele 12.00 - 14.00

 

e-mail

 
Cristina-Constanța CĂLINOIU
Purtător de cuvânt al CASMB

e-mail


 

Procedura de inscriere în audiență la conducerea CASMB

 

  1. Înscrierea în audiență se solicită prin depunerea/transmiterea prin poștă a unei cereri în format letric, la registratura CASMB (Sos. București-Ploiești nr.7, Sector 1, București), sau prin trimiterea unei cereri in format electronic la adresa de e-mail contact@casmb.ro;
  2. Cererea de audiență în format letric/electronic trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: datele de identificare complete ale solicitantului, domeniul de activitate al CASMB în care se încadrează obiectul audienței (aspectele care necesită clarificări) precum și un număr de telefon;
  3. Programarea în audiență va fi efectuată în ordinea cronologică a înregistrării cererilor de audiență depuse/transmise în format letric/electronic;
  4. Pentru fluidizarea activității și reducerea timpului de așteptare, sunt înscriși în audiență doar cei care, în prealabil, au adresat petiții către CASMB pe aceeași temă, la care au primit răspuns și solicită clarificări;
  5. Cu cel puțin 3 zile înaintea datei programate, solicitantului i se comunică, telefonic, data și ora audienței;
  6. Cererea de înscriere în audiență în format letric se anulează în cazul solicitanților care nu pot fi contactați pentru comunicarea datei și orei programării în audiență.