În conformitate cu O.U.G.158/2005  cu modificările și completările ulterioare, persoanele care se pot asigura pentru concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate sunt: 


  <<ART. 1


 

 1. Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:

  1. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu;

  2. desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit.A;

  3. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.

 2. De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar sunt:

  1. asociati, comanditari sau actionari;

  2. *** abrogat

  3. membri ai asociatiei familiale;

  4. autorizate sa desfasoare activitati independente;

  5. persoane care incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si concedii si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, in conditiile in care au inceput stagiul de cotizare pana la data de 1 ianuarie 2006.

 3. Persoanele prevazute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia pensionarilor de invaliditate gradul III si a pensionarilor nevazatori, care se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. c) si d).>>

       Pentru aceste categorii de persoane, asigurarea pentru concedii si indemnizatii este facultativa, insa pot beneficia de indemnizatii pentru concediile medicale doar persoanele care depun declaratia de asigurare (Anexa 4) impreuna cu dovada venitului si platesc contributia pentru concedii si indemnizatii pentru acest venit(Decizie de impunere de la Administratia financiara, Contract de asigurare de la Casa de Pensii, etc.).
       Cota de contributie este de 0,85% asupra:


       Termenul de plata a contributiilor pentru concedii si indemnizatii este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata. 
       Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor este de o luna de 22 de zile lucratoare realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. 
       Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii (venit, nume, date de contact), este obligatorie depunerea comunicarii de modificare a acesteia, in termen de maximum 30 de zile de la aparitia modificarii respective, (Anexa 5
       Persoanele fizice asigurate pe baza de declaratie de asigurare pot solicita retragerea declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii prin depunerea la CASMB a solicitarii de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii, (Anexa 6) Nedepunerea formularului-tip de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii nu exonereaza asiguratul de obligatiile asumate prin declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii. 
       Pentru obtinerea indemnizatiei de asigurari sociale, solicitantii trebuie sa depuna urmatoarele documente:

       Persoanele aflate intr-una din urmatoarele situatii de exceptie pot solicita plata concediilor de catre CASMB, atat timp cat concediul medical este pe acelasi cod de diagnostic si fara nicio zi de intrerupere:

       Documente necesare pentru solicitarea platii concediilor de catre CASMB, dupa caz:

 

   

   Plata contribuției pentru fondul de concedii și indemnizații 0,85% se poate face

Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, in baza OUG 158/2005, fiecare persoana trebuie sa se inregistreze prin depunerea declaratiei la CASMB Compartimentul Decontari Concedii Medicale, Etaj 2, Șos. București - Ploiești nr. 7, sector 1, București

 

Programul de lucru cu publicul poate fi consultat aici:

http://www.cnas.ro/casmb/page/program-cu-publicul-casmb.html

 

Nu se primesc documente prin email, FAX,  întrucât conţin date cu caracter personal.

Fișiere atașate

20090818 - ANEXA 4 - DECLARATIE PF.doc 20090818 - ANEXA 5 - COMUNICARE DE MODIFICARE.doc 20090818 - ANEXA 6 - SOLICITARE DE RETRAGERE.doc 20090818 - ANEXA 9 - CERERE CONCEDIU PF.doc