Cardul european de asigurat

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce este cardul european de asigurat?

           Cardul european de asigurat este documentul care confera titularului asigurat dreptul la prestatii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene
           Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate, pentru deplasari scurte (de maxim 12 luni) in afara granitelor Romaniei si este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este conditionata de prezentarea acestuia, fiind suficienta prezentarea oricarui alt tip de asigurare medicala.

 

Cine il poate detine?

           Pot beneficia de card european de asigurat toti cetatenii care au calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate si fac dovada achitarii la zi a contributiei. 
           In situatia in care persoana care a obtinut un card nu indeplineste toate conditiile in baza carora s-a eliberat cardul pe toata perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contributiei de asigurari sociale de sanatate) si in aceasta perioada beneficiaza de servicii medicale in cadrul unei deplasari intr-un stat membru al Uniunii Europene, persoana in cauza va suporta contravaloarea acestor servicii. In aceasta situatie, casa de asigurari de sanatate emitenta a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii institutiei din statul membru care a acordat serviciile si, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana in cauza.

 

Ce drepturi confera?

           Cardul european de asigurat confera dreptul de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al UE, dar nu acopera situatia in care asiguratul se deplaseaza intr-un stat membru UE in scopul de a beneficia de tratament medical pentru afectiuni preexistente deplasarii. 
           Serviciile medicale acordate in statele membre UE, in baza cardului, sunt cele prevazute de legislatia fiecarui stat si nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare.

 

Cat costa?

           Incepand cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit.

 

Cat timp e valabil?

           Cardul este valabil 12 luni de la data eliberarii. Cu maxim o luna inainte de expirarea lui, se poate obtine unul nou urmand procedura normala.

 

Care este procedura de obtinere?

           

1. Completezi si semnezi cererea de eliberare a cardului european de asigurat (descarca modelul mai jos).
           2. Atasezi copie BI/CI  si documentele doveditoare ale calitatii de asigurat (dupa caz, adeverinta de salariat, adeverinta de asigurat, chitante de plata a contributiei de sanatate, talon de pensie
, adeverinta de elev/student  etc.) 

 Pentru copii minori, se ataseaza copia certificatului de nastere/CI, iar la cererea facuta in numele copilului se ataseaza copia actului de identitate al parintelui care semneaza cererea.

           3. Depui cererea + documentele la Sediul Băneasa, etaj 2 Șos. București - Ploiești nr. 7, sector 1, București. Programul de lucru cu publicul poate fi consultat aici: click

           4. Cardul iti va fi eliberat in termen de 7 zile lucratoare de la data depunerii documentelor de mai sus. 
           5. In cazul in care a fost obtinut un card CEASS, dovada calitatii de asigurat se face de la data obtinerii cardului precedent si pana in prezent.

 
          

Studenții/masteranzii care studiaza în statele membre UE pot obține CEASS numai dacă beneficiază de bursă a statului român

 

NOTĂ 
 

În cazul în care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoana imputernicită de catre acesta va prezenta următoarele documente:

 

 

Persoanele salariate pot fi reprezentate de o terță persoana, care prezintă delegație în acest sens semnată și ștampilată de către angajator. 

 

Documentele pot fi transmise și prin poștă / servicii de curierat.

 

Nu se primesc documente prin email, FAX, întrucât conţin date cu caracter personal. În conformitate  cu prevederile OUG nr. 41/2016, exceptie face doar fotocopia după actul de identitate, care poate fi transmisă pe adresa de email rai@casmb.ro

 

 

Fișiere atașate

20161017_Cerere card european.doc 24092014 Adeverinta de salariat.pdf