Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Anexa 1 Cerere de obtinere a Adeverintei de asigurat
2. Anexa 2 Declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate care are in intretinere sot/sotie/parinti fara venituri proprii
3. Anexa 3 Declaratie de imputernicire pentru depunerea documentelor/ridicarea Adeverintei de asigurat
4. Anexa 4 Declaratie privind veniturile impozabile realizate pe termenul de prescriptie fiscala