Casele de asigurari de sanatate pot accepta spre depunere dosarele in vederea obtinerii aprobarii terapiei Interferon Free numai incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care, prin Hotarare de Guvern, DCI-urile DASABUVIRUM, OMBITASVIRUM, PARITAPREVIRUM, respectiv RITONAVIRUM, vor fi cuprinse in HG 720/2008 (pentru aprobarea listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare) si vor avea protocol terapeutic de prescriere aprobat prin Ordinul Ministrului Sanatatii si Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 1301/500/2008 (pentru aprobarea Protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, aprobata prin HG 720/2008 cu modificarile si completarile ulterioare).

 

             Casele de asigurari de sanatate la care se vor depune dosarele sunt: CASMB, CAS Cluj, CAS Constanta, CAS Dolj, CAS Iasi, CAS Bihor, CAS Sibiu, CAS Mures, CAS Timis, CASAOPSNAJ, iar medicii curanti (prescriptori) vor putea fi alesi dintre medicii care isi desfasoara activitatea in unitatile sanitare aflate in relatii contractuale cu una dintre casele de asigurari nominalizate.

             

Pentru mai multe informatii, urmariti:

http://www.cnas.ro/page/tratament-fara-interferon.html (informatii pentru asigurati)

http://www.cnas.ro/page/tratament-fara-interferon-3.html (informatii pentru medicii prescriptori)