Număr Titlul Data
Ordin Nr. 955 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 2015-10-07
Ordin Nr. 1211_943 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 ... 2015-10-02
HG. Nr. 791 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului Cadru .... 2015-09-30
Ordin Nr. 829 si Ordin Nr. 1201-828 2015-09-30
Ordin Nr. 819 pentru completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative ... 2015-09-24
Ordin nr. 564 Ordin privind modificarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 2015-08-27
Ordin nr. 588 ORDIN privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative 2015-08-27
Ordin nr. 507 ORDIN pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă 2015-08-27
Proiect Ordin proiectul de Ordin al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sănătate nr 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu 2015-07-16
Ordin nr. 409 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188 /2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale 2015-07-13
Ordin 495 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 2015-07-10
Ordin 363 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2013 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora 2015-06-18
Ordin 362 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 161/2013 privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ 2015-06-18
Ordin 573/199 pentru modificarea şi completarea ordinului nr. 3/1/2015 2015-05-06
Ordin 248 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 2015-05-04