Număr Titlul Data
Ordin nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea Anexei 5 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănatate 2016-04-06
Ordin Nr. 245/2015 pentru modificarea şi completarea Anexei 11 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănatate 2016-04-06
Ordin nr.414/183 /martie 2016 ORDIN pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.703/1.502/2015 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 2016-03-31
Ordin Nr. 177 privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionale 2016-03-29
Ordin nr. 138 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 161/2013... 2016-03-14
Ordin nr. 139 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015... 2016-03-14
Ordin Nr. 71 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologice 2016-03-07
Ordin 1486 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 2015-12-28
Ordin 1566-1073 ORDIN- pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu 2015-12-23
Ordin 1476 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative 2015-12-17
Ordin 1075 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 2015-12-04
Ordin 1024 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice ...si medicale la nivel de pacient 2015-11-27
Ordin 1058 pentru aprobarea metodologiei si a formularului de raportare lunara de catra CAS ... 2015-11-23
Ordin 1042/11.11.2015 ORDIN nr. 1042 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 2015-11-13
Ordin Nr. 963 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 2015-10-07