Număr Titlul Data
Ordin nr. 273 privind aprobarea Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor Comisiilor de experţi 2017-05-11
Ordin nr. 318 pentru aprobarea procedurii de transmitere în Platforma informatică din asigurările desănătate a serviciilor acordate off-line şi a procedurii de validare a acestora... 2017-05-02
Ordin Nr. 299 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative 2017-04-28
Ordin nr. 271 pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele... 2017-04-06
Ordin nr. 145 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 2017-03-20
Ordin nr. 152 privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul Președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 141/2017 2017-03-08
Ordin nr. 192/142 aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale 2017-03-02
Ordin nr. 196/139 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 2017-03-01
Ordin nr. 141 pentru aprobarea Formularelor specific pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**), (**)Ω si (**)β 2017-02-28
Ordin nr. 150/57 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 2017-02-28
Ordin nr. 113 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 2017-02-20
Ordin nr. 66 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri 2017-02-20
Ordin nr. 27 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 2017-02-01
HG nr. 853_16.11.2016 Norme metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera 2016-11-28
Ordin 932 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi ... 2016-11-25