23.03.2017

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII PARACLINICE

Ataşăm lista serviciilor paraclinice care pot fi contractate în alte judeţe sau municipiul Bucureşti pentru acoperirea necesarului de servicii în judeţul Ialomiţa, în fişierul ServiciiPara_AlteJudete2017.pdf de mai jos.

16.03.2017

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE RECUPERARE ÎN AMBULATORIU

CAS Ialomiţa comunică furnizorilor modificarea calendarului de contractare an 2017 pentru Recuperare, conform documentului ataşat.

 

02.03.2017

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE 

În cursul lunii martie se va desfăşura o sesiune de contractare  la sediul CAS Ialomiţa pentru furnizarea serviciilor pentru perioada aprilie - decembrie 2017. Detalii în Comunicatul CAS Ialomiţa de mai jos şi în Calendarul sesiunii de contractare. Detalii privind documentele necesare pe fiecare domeniu de asistenţă medicală vor fi publicate în secţiunea "Informaţii pentru furnizori - Furnizori de servicii medicale - Informaţii şi anunţuri contractare 2016-2017", precum şi la "Documente necesare încheierii contractelor" .

 

10.08.2016

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE

Sesiune de contractare în luna august 2016. Detalii în documentele de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/ContractareFarmaciiAugust2016_Comunicat.pdf

http://www.casan.ro/casil//media/files/ContractareFarmaciiAugust2016_Calendar.pdf

 

 

23.06.2016

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE, DISPOZITIVE MEDICALE

Condiţiile generale de derulare a sesiunii de contractare pentru anul 2016 în comunicatul de mai jos, "contractare2016.pdf".

Condiţiile de contractare le găsiţi în "AnuntContractare2016_iulie2016.pdf"  de mai jos.

Calendarul sesiunii de contractare îl puteţi consulta în documentul "CalendarContractare2016_iulie2016.pdf"  de mai jos, completat de "CalendarContractareModificat07072016.pdf".

Precizări privind obligaţia trimiterii documentelor de contractare în format electronic în documentul"Contractare2016_documente_electronic.pdf"  şi instrucţiuni de realizare a acestei îndatoriri pentru aplicaţiile de raportare SIUI în documentul "InstructiuniDocumenteContractareOnline.pdf".

Clauze suplimentare propuse de CAS Ialomiţa, în vederea negocierii în documentul "ClauzeSuplimentareContract2016_PropuneriNegociere.pdf"

Fișiere atașate

CalendarContractare_martie2017.pdf ComunicatCAS_ContractareMartie2017.pdf DocumenteContractare2017_DispozitiveMedicale.zip DocumenteContractare2017_IngrijiriDomiciliu.zip DocumenteContractare2017_Stomatologie.zip DocumenteContractare2017_Recuperare.zip DocumenteContractare2017_MedicinaFamilie.zip DocumenteContractare2017_Laboratoare.zip DocumenteContractare2017_RadiologieImagistica.zip DocumenteContractare2017_Farmacii.zip DocumenteContractare2017_Ambulanta.zip DocumenteContractare2017_AmbulatoriulClinic.zip DocumenteSContractare2017_Spitale.zip CompletareOpisDocumenteLaboratoare.pdf Contractare2017_modificare CalendarRecuperare.pdf ServiciiPara_AlteJudete2017.pdf ContractareDializa2017.zip ContractarePNS2017.zip