Actualizat la 30.08.2016

Formulare angajatori

Nr. crt. Denumire formular Explicații
1. http://www.casan.ro/casil//media/files/ModelAdevCM_2016.docx Adeverinta pentru eliberarea de concedii medicale

18.04.2017

AMÂNARE LA PLATĂ PT. F&B MANAGEMENT

http://www.casan.ro/casil//media/files/AmanarePlata_F&B MANAGEMENT_mar2017.pdf

 

20.01.2017

ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR CARE AU DEPUS DOCUMENTE PT. CM

Vă punem la dispoziţie extrasele de cont la 31.12.2016 pt. privind soldul creditor existent în baza de date a CAS Ialomiţa pentru angajatorii care au depus documente de recuperare sume pentru concedii şi indemnizaţii în documentul ataşat "ExtraseCont_31.12.2016_CM.PDF".

 

30.08.2016

ACTE NECESARE RECUPERĂRII INDEMNIZAŢIEI PT. CONCEDII MEDICALE

Consultaţi fişierul de mai jos:

http://www.casan.ro/casil//media/files/Anunt_ACTE NECESARE_aug2016M.pdf

 

18.11.2015

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR FIZICE CARE DEPUN DECLARAŢII PT. CONCEDII ŞI INDEMNIZAŢII

Vă rugăm să consultaţi lista de mai jos privind persoanele care nu au depus declaraţii definitive pt. anii 2012 - 2014.

http://www.casan.ro/casil//media/files/Declaratii CM DEFINITIVE lipsa.xls

 

21.09.2015

ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR CARE AU DEPUS CERERI PT. CONCEDII ŞI INDEMNIZAŢII

Vă rugăm să consultaţi fişierele ataşate, care conţin adresele de respingere a unor sume solicitate pt. concedii şi indemnizaţii.

 

10.06.2015

ANGAJATORI CĂRORA LI S-AU RESPINS SUME DIN CONCEDII ŞI INDEMNIZAŢII

         În borderourile de mai jos găsiţi lista angajatorilor cărora li s-au respins sume din concedii şi indemnizaţii în 2015.

http://www.casan.ro/casil//media/files/BorderouRespingereSumeConcedii medicale.xls

http://www.casan.ro/casil//media/files/Bord.Resp.Aug_2014.xls

 

 

IN ATENȚIA PERSOANELOR FIZICE ASIGURATE PENTRU CONCEDII ȘI INDEMNIZAȚII MEDICALE

 

NOTIFICARE

     Persoanele fizice asigurate pentru concedii și indemnizații medicale pe bază de declarație de asigurare depusă la CAS Ialomița, care în perioada  2011-2013 au depus numai deciziile de impunere cu veniturile estimative, sunt obligate potrivit  OUG nr. 158/2005 și pct. 6 din Declarația de asigurare, să  depună deciziile de impunere privind veniturile efectiv realizate, în vederea regularizării obligațiilor de plată.

    În conformitate cu prevederile  OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări de sănătate, cu modificările și completările ulterioare Ordinului MS/CNAS nr. 32/60/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 158/2005, diferența de contribuție rămasă de achitat conform deciziei de impunere anuale se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării de către ANAF a deciziei de impunere, după această dată calculându-se majorări de întârziere. 

 Lista angajatori cu cereri respinse, în fişierele de mai jos.

Fișiere atașate

ExtraseCont_31.12.2016_CM.pdf AdresaCMAxor.pdf Adresa_AGRODAN INTER_ian2016.pdf AdresaRespSC9ZARA MAX SRL_ian2016.pdf AdresaSfinxConsulting_ian2016.pdf ExtrasCont_AgEc_31.12.2015.pdf AGROSERV_MARIUTA.pdf Consind_1.pdf DariacrisFashion_1.pdf DariacrisFashion_2.pdf NINE_INC_1.pdf NINE_INC_2.pdf NINE_INC_3.pdf PALATUL_COPIILOR.pdf SFINX_CONSTRUCTII.pdf SuperConfectii_1.pdf TecnoTriada.pdf GRUPPO ITALIANO IMBALLAGGI_apr2016.pdf NINE_INC.pdf SC_9ZaraMax.pdf SFINX_CONSTRUCTII_1.pdf