26.11.2015

ÎN ATENŢIA PERSONALULUI MEDICAL SI A PACIENŢILOR

Găsiţi în fişierele ataşate de mai jos "Regulamentul Cadru de organizare şi funcţionare al comisiilor CAS Ialomiţa pentru bolile cronice, pt. medicamentele care necesită aprobarea Comisiei CAS Ialomiţa" şi "Componenţa comisiilor pentru aprobarea DCI-urilor utilizate în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli"

Fișiere atașate

RegulamentComisiiBoliCronice.pdf ComponentaComisiiAprobareDCI_noiembrie2015.pdf comisii_aprobare_medicamente_dec48.pdf