Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere de obținere a adeverinței de asigurat Formular F1 - cerere obţinere adeverinţă de asigurat pentru orice persoană care nu este verificată ca asigurată în SIUI
2. CERERE-DECLARATIE_F2_asigurati fara venituri Formular F2 - cerere obţinere adeverinţă de asigurat pentru persoane fără venituri
3. CERERE-DECLARATIE_F3_ coasigurati Formular F3 - cerere obţinere adeverinţă de asigurat plus declaraţiile necesare pt. persoanele coasigurate (cu excepţia coasiguraţilor salariaţilor)
4. CERERE-DECLARATIE_F4_actualizare categorie Formular F4 - cerere actualizare categorie de asigurat
5. IMPUTERNICIRE_F5 Formular F5 - Model de împuternicire pt. reprezentarea asiguratului în realţia cu CAS Ialomiţa
6. ModelAdeverintaPNS Model de adeverinţă necesară pentru persoanele beneficiare de programe naţionale desănătate
7. ModelAdeverintaSalariati Model de adeverinţă pt. salariaţi şi coasiguraţii lor