Luna FEBRUARIE 2015- termenul de început pentru implementarea cardului național de asigurări de sănătate (CEAS) ca mijloc de identificare al asiguraților în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

 

1. Datele de contact pentru  informații cu privire la cardurile naționale:

 

2. Cardurile returnate la CAS vor fi eliberate (pe bază de proces verbal tip borderou)-asiguraților sau altor persoane (în acest caz pe baza de declarație), urmare a solicitării acestora la ghișeul CAS HR

 

3. Cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către asigurat în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului, în cazul modificării datelor personale de identificare, precum și în alte situații justificate

Preţul unitar al producerii cardului duplicat este de 11,75 lei (TVA inclus)

Preţul unitar al distribuirii carduluui este de 3,25 lei (TVA inclus)

                                                Total plata: 15,00 lei

 

Plata se poate efectua in contul RO80TREZ3515005XXX000186  deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, CUI CAS Harghita 11330470

                                          sau cu plată directă la caseria CJAS HR

 

SPOT INFORMATIV

 

 

3. Link card național de asigurari de sănătate pe siteul CNAS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La secțiunea Fișiere atașate sunt comunicate următoarele:

 

1. Adresa CNAS P9925/26.11.2014 privind utilizarea sistemului cardului național de sănătate

2. LEGEA 95 din 2006 - extras

3. HG 900 din 2012

4. Lista cititoarelor compatibile cu sistemul informatic

5. Cerere Eliberare Card Național de Sănătate

6. Declarație tip pe propria răspundere

7. Declarație pentru ridicarea cardului de sănătate de către persoane împuternicite

8. INFORMARE 13 martie 2015 Casa de Asigurări de Sănătate  Harghita

9. ORDIN nr. 98 din 27 februarie 2015 pentru aprobarea procedurii de eliberarea carnetului duplicat

10. Anexa nr 1 - CERERE de eliberare a cardului duplicat

11. Anexa nr 2 - ADEVERINŢĂ de înlocuire a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate până la eliberarea cardului duplicat

12. Anexa nr 3 - CERERE  de eliberare a adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate

13. Anexa nr 4 - ADEVERINŢĂ de asigurat pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate

14. Procedura de eliberare a cardului duplicat

15. Precizări referitoare la condițiile acordării serviciilor medicale începând cu data de 1 mai

 

Fișiere atașate

utilizare card.jpg LEGEA 95 din 2006 extras.doc HG 900 din 2012.doc Lista cititoare CEAS 5 ian 2015.pdf Cerere Eliberare Card Sanatate.pdf Declaratie_propr_rasp.pdf Declaratie_ridicare_card_CEAS.pdf INFORMARE 13 martie 2015 Casa de Harghita.pdf ORDIN CNAS 98 CARD NATIONAL Duplicat.pdf Anexa nr 1-cerere duplicat.doc Anexa nr 2-adeverinta duplicat.doc Anexa nr 3-cerere elib adeverinta ref.doc Anexa nr 4- adeverinta ref.doc procedura de elib card duplicat.pdf precizari carduri 1 mai.pdf