Casa de Asigurări de Sănătate Harghita anunţă furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi de dispozitive medicale interesate pentru încheierea contractelor/actelor adiționale de furnizare de servicii pentru perioada August-Decembrie 2019 că, termenul de depunere a documentelor necesare contractării este de 15 IULIE 2019, iar termenul de finalizare a procesului de contractare este de 31 IULIE 2019.

 

Documentele necesare pentru contractare pe tipuri de servicii medicale, pot fi consultate pe site-ul CAS Harghita www.cashr.ro, sau la sediul instituţiei.